Kullanım Şartları ve Koşullar

Son güncelleme 23 Kasım 2016

 1. Uygulanabilirlik

1.1. Reachpeople OÜ (bundan böyle ” Reachpeople ” olarak anılacaktır ) tarafından aşağıda tanımlandığı üzere Platform, ek servisler ve yardım masasının satışı ve temini için aşağıdaki genel hizmet şartları (bundan böyle ” Koşullar ” olarak anılacaktır ) uygulanacaktır.

1.2 Bu sözleşmeyi kabul eden diğer taraf “Müşteri” olarak anılacaktır.

1.3. Müşteri, Reachpeople ile bu anlaşmayı imzalayarak tüm şartları kabul etmiş sayılır.

1.4 İşbu şartlar ile sözleşme veya herhangi bir ek arasında bir tutarsızlık olması durumunda, sözleşme hükümleri tabi olacaktır.

 1. Tanımlar

2.1. ” Erişim Hakkı “, sözleşme süresince Müşteriye sağlanan platformun erişilebilir olmasıdır.

2.2. “ Ek Özellikler “, aylık abonelik ile kiralanan pakete ek olarak belirlenen hizmetlerdir.

2.3. ” Anlaşma “, Reachpeople ile Müşteri arasında yapılan hizmet anlaşması (ve ekleri) anlamına gelir.

2.4. ” API ” veya ” Javascript “, Reachpeople tarafından Müşteriye sunulan entegrasyon ara birimidir.

2.5. ” Müşteri Uygulamaları “, Hizmetin kullanıldığı müşteri tarafından işletilen ve kontrol edilen web sitesi veya web siteleri anlamına gelir.

2.6. ” Müşteri Verileri “, Platforma gönderilen müşteri uygulamalarının tüm elektronik verilerini veya bilgilerini ifade eder.

2.7. ” Ücretler “, Müşteri tarafından hizmetler için ödenmesi gereken sözleşmede belirtilen tutarlar anlamına gelir.

2.8. ” Yardım Masası Hizmetleri “ Sözleşmede ve koşullar Bölüm 5.4’te tanımlanmıştır. Müşteri Yardım Masası Hizmetleri taleplerini e-posta adresine support@reachpeople.co adresine gönderir.

2.9. ” Kötü Niyetli Kod “ virüsler, solucanlar, zaman bombaları, Truva atları ve diğer zararlı veya kötü amaçlı kodlar, dosyalar, komut dosyaları, aracılar veya programlar anlamına gelir.

2.12. ” Kişisel Veriler “, ilgili veri koruma mevzuatında tanımlanan müşteri verileri’nde bulunan kişisel verilerdir.

2.13. Anlaşma’da ” Platform ” tanımlanmıştır.

2.14. ” Ek Servsiler Hizmetler “ Sözleşmede tanımlanmıştır.

2.15. ” Hizmetler “, Reachpeople tarafından müşteriye sunulan paketler, ek servisler ve yardım masası hizmetleri ile birlikte Platform anlamına gelir.

2.16. Anlaşma’da ” Başlangıç ​​Tarihi “ tanımlanmıştır.

 1. Bu Şartlardaki Değişiklikler

3.1. Reachpeople, mücbir sebeplerden dolayı bu şartları değiştirme hakkına sahiptir. Değişen şartlar müşteriye yazılı olarak dijital ortam veya posta yolu ile önceden bildirmek zorunludur.

3.2. Reachpeople, müşteriye bu şartlarda yapılan değişiklikleri üç ay önceden haber vermekle yükümlüdür. Müşteri şartları kabul etmez ise sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 1. Hizmetler

4.1. Anlaşma Süresince Reachpeople aşağıdakileri kabul eder:

a. Müşteriye erişim hakkı sağlama;

b. Müşteriye paket içeriği ve varsa ek servislerin verilmesi

c. Müşteriye destek sağlanması

4.2. Reachpeople, hizmet ile ilgili global standartlarda servis vermeyi taahhüt ederi. Müşteri Reachpeople’a geliştirmeler ile ilgili önerilerde bulunabilir ancak ürün geliştirmelerini Müşteri’den aldığı bildirimlerle geliştirme zorunluluğu yoktur.

 1. Erişim ve Kullanım

5.1. Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren Reachpeople aşağıdaki maddeleri Müşteriye sunacaktır.

a. Müşteri web siteleri ile entegrasyon yapılabilmesi için Javascript kodların paylaşılası

b. Müşterinin platforma erişebilmesi için güvenli ortamda kullanıcı adı ve şifrelerin sunulması.

c. Yardım masasına ulaşılması için e-posta adresin paylaşılması.

5.2. Müşteri verilen erişim hakkını 3.kişiler ile paylaşamaz.

5.3. Reachpeople genel bakımları 24 saat öncesinde bildirmek ile yükümlüdür. Reachpeople aylık %99 açık kalma süresi ile endüstriyel ortalamanın üzerindedir. Ancak olası telekom, yazılım ve benzeri problemlerden dolayı gerçekleşen sorunlar Reachpeople’ın kontrolünde olmadığından dolayı erişim hakkının verilebilmesi için çaba gösterecektir.

5.4. Reachpeople, Estonya, Tallinn saat dilimi olan GMT+2 ile 09:00 – 17:00 saatleri arasında Estonya iş günlerinde destek sağlayacaktır. Yardım masası hizmetleri İngilizce veya Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Reachpeople iş günlerinde atılan e-posta desteklerine en geç 24 saat içerisinde tepki verecektir. İş günleri dışında alınan e-postalar, bir sonraki ilk iş gününde sabah 09.00’da yanıtlanır.

5.5. Müşteri aşağıdakileri kabul eder:

a. Yetkisiz erişimler için derhal Reachpeople’a bilgi vermelidir.

b. Hizmetleri kanunlar çerçevesinde kullanmalıdır.

c. Hizmetlerin yanlış kullanımından kendini sorumlu tutmalıdır.

5.6. Sözleşme şartları gereğince izin verilmedikçe, yetkisiz erişimlerden kaynaklanan data kaybı ve erişim problemlerinden Reachpeople sorumlu tutulamayacaktır.

 1. Ücretler ve Faturalandırma

6.1. Aylık Platform Ücreti ve ek servislerin ücretleri, ayın ilk gününde aylık olarak önceden fatura edilir. Ayrıca istenen tekrarlanmayan servisler anlık olarak fatura edilir ve aylık bazda ödenir. Gününde ödenmeyen faturalarda hesabın askıya alınma hakkı saklıdır.

6.2. Aylık platform ücreti kullandıkça öde modeline sahiptir. Kullanmak istenilmeyen aylarda abonelik iptali ay bitiminden 5 gün öncesinde support@reachpeople.co adresine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki ayın ücreti faturalandırılmaktadır.

6.3. Ücretsiz 30 günlük deneme süresi sözleşme imzalandığında başlar.

6.4. Ücretsiz 30 günlük deneme sürümü durdurulamaz ve devredilemez.

6.5. Müşteri 30 günlük deneme süresi bitiminde platform paketlerinden birini seçmez ve servisi devam ettirmez ise sistem askıya alınır fakat iyi niyet kapsamında veriler 60 gün boyunca silinmez. 60 gün içerisinde talep ettiği paketin platform ücretini ödeyerek hizmetin başlatılması ile birlikte mevcut veriler ile müşteri platformu kullanmaya devam eder.  

6.6. Müşteri 30 günlük deneme sürümünden sonra kullanmak istediği platform özelliğine göre paket seçer ve üyeliğini bu sözleşme şartları ile devam ettirir.

6.7. Aylık Platform Ücreti ve ek servislerin ücretleri, ayın ilk gününde aylık olarak önceden fatura edilir. Ayrıca istenen tekrarlanmayan servisler anlık olarak fatura edilir ve aylık bazda ödenir.

6.8. Platform Ücreti, Müşterinin talep ettiği paketin fiyatıdır.

6.9. Sözleşmede veya eklerinde belirtilen tüm ücretler, vergi makamları tarafından uygulanan tüm vergileri kapsamamaktadır ve Reachpeople sadece kendi geliri ile ilgili vergileri ödemektedir.

6.10. Reachpeople paket ücretlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklik 30 gün öncesinden e-posta veya yazılı olarak bildirilir.

6.11. Müşteri, yukarıda belirtilen ücretlerin artışını kabul etmezse, söz konusu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Reachpeople’a e-posta veya yazılı olarak bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6.12. Taraflardan hiçbiri diğer Tarafa ait talep veya alacaklarını kapatamaz.

6.13.1. Diğer karşılıklar:

a. Ücretler gerçek kullanım yerine değil, satın alınan hizmetler temel alınarak hazırlanmıştır;

b. Ödenen ücretler iade edilmez.

c.Takvim ayı ortasında başlanılan servislerde bir sonraki takvim ayı başlangıcına kadar fatura bedeli hesaplanarak yansıtılır.

 1. Ödeme Koşulları

7.1. Anlaşmada aksi belirtilmedikçe:

a. Tüm fiyatlar EUR olarak, ay başında fatura edilir.

b. Ödemeler peşin olarak kredi kartı ile gerçekleştirilir.

c. Vadesi geçmiş ödemelerdeki faiz günlük 0,02% oranında tahakkuk edecektir.

7.2. Müşteri 60 gün kadar ödemeyi gerçekleştirmediyse Reachpeople, diğer haklara ve çözümlere sınırlama getirerek Müşteri’ye önceden yazılı bildirimde bulunarak ve on dört (14) günlük bir süre vererek Müşteriye sunulan hizmetleri askıya alma ve verilerin yok edilmesi hakkını saklı tutar. Reachpeople, mevcut ücretlerin ödenmesi ile ilgili tüm iyi niyetini kullanacaktır.

 1. Garantiler

8.1. Her bir taraf, herhangi bir kötü niyetli kodu herhangi bir tarafa iletmeyeceğini beyan ve garanti eder.

8.2. Reachpeople şunu garanti eder:

a. Hizmetlerin sağlanması için genel endüstri standartlarına uygun bir şekilde sağlanmasına;

b. Sözleşmenin süresi boyunca hizmetlerinin tamamının eksiksiz olarak yerine getirilmesine.

 1. Müşteri Verileri

9.1. Reachpeople, müşteri verilerini yalnızca bu sözleşmenin amaçları ve müşteriye sunulan hizmetler için kullanma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilenler dikkate alınmaksızın, Reachpeople, hizmetin iyileştirilmesi ve istatistiksel analiz yapmak amacıyla müşteri verilerini kullanma hakkına sahiptir.

9.2. Müşteri’nin kişisel verileri müşterinin malıdır ve öyle kalacaktır. Reachpeople, müşteri verilerinde yer alan veya somutlaştırılan tüm bilgileri gizli tutacak endüstriyel standartlarda koruyacaktır.

9.3. Reachpeople, müşteriye sözleşme bitiminden en geç bir (1) ay içinde müşteri verilerini sağlayacaktır. Müşteri Verileri taraflar arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan elektronik bir şekilde teslim edilecektir.

 1. Veri Koruma

10.1. Müşteri, sözleşme süresince kullandığı platformda bulundurduğu verilerin her zaman yürürlükteki mevzuata tamamen uyduğunu ve bunu garanti edeceğini bildirir.

10.2. Müşteri verileri kişisel verileri içeriyorsa Müşteri, geçerli veri koruma kanunları ve yönetmelikleri uyarınca bir veri denetleyicisi olarak hareket edecek ve müşteri verilerinin (kişisel veriler dahil olmak üzere) doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği ve alakası ile ilgili tüm sorumluluğu kabul eder.

10.3. Müşteri, Reachpeople’a aşağıdakileri garanti eder ve taahhüt eder:

a. Müşterinin kişisel verileri yasal olarak elde edilmiş ve işlenmiştir.

b. Müşteri sözleşmenin devam ettiği sürece müşterisinin kişisel verilerini veya herhangi bir bölümünü yürürlükteki mevzuata aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

d. Müşteri, sözleşme devam ettiği süre boyunca aksi bir durum söz konusu olmadıkça yasal dayanaklar için kişisel verileri silmeyeceğini taahhüt eder.

f. Müşteri yürürlülükteki mevzuatlar kapsamında verileri indirebilir ve yedek tutabilir.

10.4. Müşteri, Reachpeople’ın yukarıda belirtilen veri koruma hükümleri ihlalinin bir sonucu olarak Reachpeople’ın uğrayabileceği kayıp veya hasarlardan Reachpeople’ı sorumlu tutmayacaktır.

10.5. Reachpeople’ın geçerli Veri Koruma kanunları ve yönetmelikleri uyarınca Müşterinin Kişisel Verileri’nin bir veri işleyen olduğunu kabul eder ve aşağıdakileri yapar:

a. Kişisel verileri müşteri talimatlarına ve ayrıca geçerli veri koruma kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak işleyeceğini kabul eder.

 1. Garanti

11.1. Reachpeople, hizmetlerin ihlalini, müşteriyi zarara uğratmayan eylemlerde bulunacağını, koruyacağını ve müşteriyi zarara uğratmayacağını garanti edecektir.

 1. Sorumlulukların Sınırı

12.1. Taraflardan herhangi biri, bu anlaşma kapsamında bu sözleşme ile ilgili olarak (ihmal, sözleşmenin ihlal edilmesi veya başka herhangi bir sebeple ortaya çıksa da) aşağıdakilerden sorumlu değildir:

a. Kâr zararı

b. Gelir kaybı

c. İş ya da itibar kaybı ya da zarar görmesi

d. Sözleşme veya müşteri veya verilerin kaybı

e. Boşa harcanan personel zamanı

f. Bir üçüncü tarafla yapılan bir sözleşme kapsamında veya bunlarla ilgili olarak meydana gelen kayıp veya yükümlülükler

g. Dolaylı, cezai, özel veya dolaylı kayıp veya zarar.

12.2. Reachpeople’ın sözleşme kapsamında toplam yükümlülüğü (ihmalkarlık, sözleşmenin ihlali, yanlış beyanda bulunulması veya başka bir nedenle ), talebin hemen öncesinde on iki (12) aylık dönemde Müşterinin Reachpeople’ya ödediği tutarı aşmayacaktır.

 1. Kullanım ve Fesih

13.1. Hizmet Müşteri tarafından istenildiğinde tek taraflı olarak durdurulabilir.

13.2. Anlaşmanın herhangi bir nedenden dolayı feshi üzerine:

a. Müşteri, Platformu (buna bağlı yazılım ve API’ler dahil) ve Hizmetleri herhangi bir biçimde ve tamamen kullanmayı bırakacaktır.

b. Taraflar, diğer tarafın tüm materyallerini diğer tarafa derhal iade edeceklerdir.

 1. Gizlilik

14.1. Her bir Taraf ( ” Kabul Eden Taraf “), sözleşmenin amacının uygun şekilde yerine getirilmesi ile ilgili herhangi bir amaçla üçüncü şahıslara açıklama yapmayacak ve bu sözleşmenin herhangi bir teknik, finansal veya ticari bilgiyi üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

14.2. Her bir taraf bilgiye erişimi için anlaşmanın düzgün bir şekilde yerine kapsamında makul ölçüde gerekli olan personelinin erişimine sınırlar.

14.3. Gizlilik tarafları bağlayıcı nitelikte olacak ve bu sözleşmenin geçerliliğini sürdürülecek ve sona erdikten sonra da geçerli olacaktır.

 1. Mücbir Sebep

15.1. Taraflardan biri, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ortaya çıkan savaş, askeri olaylar, siber saldırılar, yangın, hükümet eylemleri, doğal felaketler, salgınlar ve grevler sonucunda hizmet aksamasından sorumlu tutulmayacaktır. Bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi veya yukarıda bahsedilen herhangi bir sebep nedeniyle gecikmesi halinde, bu durumdan etkilenen taraf derhal diğer taraf’a böyle bir problemi bildirecek ve bu tür bir sebebin ortadan kaldırılması veya aşılmasına yönelik en iyi çabayı gösterecektir .

15.2. Taraflardan herhangi birinin bu tür bir problemden dolayı hizmetleri alamaması durumunda ve bu durum üç (3) aydan daha uzun süre devam ettiği takdirde, taraflardan her biri, diğer tarafa karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 1. Geçerli Kanun ve Anlaşmazlık Çözümü

16.1. Anlaşma ve bu sartlar, kanun hükümlerinin seçimine bakılmaksızın Estonya kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

16.2. Sözleşme ile ve bu Hükümler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, tartışma veya talep, nihai olarak, Estonya Merkez Ticaret Odası Tahkim Kuralları uyarınca, söz konusu Kurallara uygun olarak atanan tek hakem tarafından çözülecektir. Tahkim, Estonya’nın Tallinn şehrinde İngilizce dilinde yürütülecektir.

 1. Son Hükümler

17.1. Reachpeople, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken alt yüklenicileri (bağlı şirketler dahil) kullanma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, Avrupa’daki bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte (Reachpeople tarafından uygun gördüğü şekliyle değiştirilebilir) Reachpeople, Google, DigitalOcean, Amazon, OnlineNet, UpCloud ve Radore bulut hizmetlerini kullanır ve Avrupa dışında Radore’yi kullanır.

17.2. Sözleşme taraflar arasındaki tüm anlaşmayı içermektedir ve sözlü ifadeleri ve konunun konusu ile ilgili önceki yazıları geçersiz kılar.

17.3. Sözleşme, yalnızca tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir, değiştirilebilir ve / veya takviye edilebilir. Böyle bir değişiklik Reachpeople’ın yetkili bir imza meclisi tarafından imzalanacaktır.

17.4. Tarafların her biri, işbu anlaşmanın hazırlanması, uygulanması ve yerine getirilmesi ve tarafların öngördüğü iş birliği ile bağlantılı kendi ücretlerini, harcamalarını ve masraflarını üstlenir.

Genel Merkez

Sepapaja tn 6 Lasnamäe linnaosa
Estonia, 15551
T: +372 6170363
E: info[at]reachpeople.co
Uygulama Sunucuları: Online
Veritabanı Sunucuları: Online